Det er mange som trenger hjelp

Det mangler ikke på bedrifter som har brukt korona-året 2020 til å tenke nytt.

Artikkel fra Avisa Nordland
22.01.202108:26 Bjorn Tore

I Seria tror de at alle henvendelsene de har fått kan gi dem en hyggelig vekst.

– Mange har ringt oss og sagt at de trenger hjelp med markedsføring, og vi opplever at behovet for å gjøre endringer er stort, sier daglig leder i Seria AS Nils Misvær.

Han viser til at en rekke bedriftseiere i 2020 har forstått budskapet om å bruke koronatiden godt slik at de står bedre rustet når pandemien slipper taket. Ikke minst har det offentlige via sitt hjelpemiddelapparat med Innovasjon Norge i spissen, lagt ut mange typer søkbare ordninger rettet inn mot omstilling og utvikling. Digitalisering har vært sentralt.

Benedicte Kilvær Eilertsen og Nils Misvær. Foto: Per Torbjørn Jystad

Svært krevende

– Det vi har erfart er at spesielt små bedrifter opplever at det er krevende å både følge tempoet i den teknologiske utviklingen og vite hvordan de skal komme seg videre digitalt. De mangler både kompetanse og tid. Ikke minst har krisen avdekket at det er behov for å bli mer synlig på nett og alt av sosiale medier. Kundene etterspør også løsninger for bestilling av varer og betaling, minner han om.

Selskapet han eier og driver har lenge mange kunder innenfor kultur og reiseliv. To næringer som har vært hardt rammet og der det er igangsatt en rekke digitalisering- og markedsføringsprosjekter.

Seria har siden oppstarten i 2005 spesialisert seg på utvikling av web og digitale tjenester. Misvær peker på at det er svært få aktører som tilbyr egne skreddersydde webløsninger for kundene. Med andre ord: – Noe mer enn de ferdigsydde pakkene for hjemmesider en relativt stor andel bedrifter tyr til.

Ekstremt viktig

I kjølvannet av covid-19 er det heller ingen tvil om at digital markedsføring har blitt ekstremt mye viktigere enn tidligere. Samtidig har en stor andel verken tid eller kompetanse til å oppdatere hjemmeside og andre digitale plattformer de ønsker å være med på. Og enda mindre utvikle noe som er unikt for bedriften.

Misvær sier at de ser et stort behov for å kunne levere et bredere register av tjenester. Nylig ansatte de ny markedssjef og to utviklere. Internt er det i tillegg rotert på roller for å kunne bistå eksisterende og nye kunder. Oppbyggingen av organisasjonen skjer også for å kunne ta et steg ut av det lokale markedet.

Markedssjef Benedicte Kilvær Eilertsen peker på at alle små og mellomstore bedrifter ikke nødvendigvis må gjøre markedsarbeidet selv eller ha en egen markedssjef. Men det bedriftene trenger er tilgang til verktøy og kompetanse som gjør at de blir synlige.

– Altfor ofte ser man at bedriften har en hjemmeside. Men det er ofte bare et digitalt visittkort, poengterer hun. Bakom der både skal og bør det være slik at kundene finner lett fram.

Søkemotorer

Helt konkret handler den digitale markedsføringen mye om hvordan søkemotorene til gigantene

som Google opererer. Uten at man kjenner kriteriene for bli mest mulig synlig til de store leverandørene, er det nærmest umulig å nå opp i et Google-søk. Og finnes du ikke der, finner heller ingen din bedrift, er advarselen.

I Seria har de levd av å levere hovedsakelig til lokale og regionale kunder.

– Dessverre når vi for sjelden ut i det nasjonale markedet. Da blir vi alt for små i forhold til de store selskapene i Oslo.

– Hvem konkurrerer dere mot?

– Vi konkurrerer i praksis mot alt og alle som selger standard programmer. Og dem er det mange av, men de som utvikler systemer fra web og hele veien til nettbutikk og digitale markedsstrategi er det ikke mange av her i nord.

– Kan dere nå ut nasjonalt?

– Veksten Seria legger opp til at vi skal kunne ta opp kampen på noen områder. Vi har gjennomført en rekke store prosjekter som har et slikt potensial. Misvær nevner der jobber for DNB og kartløsningen https://vandringen.no. for Nordlandsmuseet.

– Når det er sagt er vi svært takknemlig for at næringslivet som er på lokale hender bruker oss. Landsdelen er preget av mye filialisering. Det innebærer at beslutninger om innkjøp nesten alltid tas langt utenfor Nord-Norge, minner han om.

Også i Seria merker de at Bodø sitt miljø innenfor IKT er i vekst. For egen del ble det den gang ti år gamle selskapet formelt delt i to i 2015. Seria fortsette med webtjenester, mens e-læring, spillutvikling og utvikling av digitale læreverk, ble flyttet over i et nytt selskap Cerpus.

Vokser litt

– Før oppdeling i 2015 var vi et miljø her på huset på rundt 20 stykker. Vi er fortsatt like mange, har samme adresse og deler kontorfellesskap, forklarer Misvær om forholdet mellom Cerpus og Seria i dag.

Seria startet ut i 2015 med nye eiere og 4–5 årsverk, men beholdt sitt opprinnelige forretningsområde – web. Ved inngangen til 2021 har antall ansatte vokst til ti.

– Med mindre vi skulle kjøpe opp et selskap, blir det nok en jevn vekst, spår Misvær om utviklingen videre.

Tre av de nye årsverk er signert de siste månedene. At de begynte å rigge seg om i fjor høst, tilskriver han også den ferske markedssjefen Benedicte Kilvær Eilertsen.

– Det startet med noe helt annet, men de første samtalene våre endte her opp med at Seria ønsket å forfølge de mulighetene vi allerede hadde sett lå der, oppsummerer han. Misvær tror også at de fra å være en leverandør av skreddersydde digitale plattformer, i enda større grad vil gå over til å tilby grafisk design og innholdsproduksjon av tekst.

– Det er en utvikling vi har sett over tid, men vi er en liten bedrift og må ha trygghet for hver nyansatt, understreker han om veien dit.

 

-

Tekst og foto av Per Torbjørn Jystad for Avisa Nordland - 18. januar 2021

Per Torbjørn Jystad
Benedicte Kilvær Eilertsen og Nils Misvær i Seria AS
Benedicte Kilvær Eilertsen og Nils Misvær i Seria AS, foto: Per Torbjørn Jystad for Avisa Nordlan, click to open in lightbox