Helt siden 2003 har vi hjulpet både store og små bedrifter over hele landet.

Hva kan vi hjelpe med?

Om Seria

Seria as er et nordnorsk design-, kommunikasjon- og webutviklingsbyrå som leverer et bredt utvalg tjenester innen disse fagområdene. Vi har base i Bodø men leverer tjenester over hele landet. 

Gjennom mange spennende prosjekter har vi fått uvurderlig erfaring som kommer våre kunder til gode. Spennende prosjekter har vært en pådriver for vår utvikling helt siden starten i 2003. Forskningsprosjekter, kundeprosjekter og interne prosjekter har gitt oss uvurderlig erfaring som gjør oss i stand til å levere det lille ekstra.

Vårt hovedfokus er å bidra til at våre kunder blir synlige, lykkes, oppnår effekt og positive resultater. 

Historie

Vi ble etablert i 2003 av fire gode venner hvorav én romfartsingeniør, en markedsøkonom og to dataingeniører. To av disse er fortsatt medeiere og én ny har kommet til. 

I 2003 så vi et behov, potensiale og marked for å kunne designe og utvikle nettløsninger levert i et system som var enkelt for kunden selv å redigere og holde oppdatert. Som en konsekvens av dette har flere tjenester og utviklingsprosjekter kommet til og vi har i dag en bred kompetanse innen kommunikasjon, design og utvikling. Og vi er i stadig utvikling.
Seria as eies i dag av Tommy Børli, Viktor Håkonsen og Nils Misvær.

Fokus

Vår fokus er å kunne gi gode råd som fungerer. Vi vil gjerne bidra til at våre kunder lykkes i det arbeidet de gjør og bidra til å skape resultater. 

Dette gjør vi med bakgrunn i bred kompetanse og fokus på problemløsning og kontinuerlig utvikling. i tillegg har vi gode samarbeidspartnere og et bredt nettverk, som bidrar til at vi også kan lykkes med våre leveranser. Vi er også opptatt av at du skal bli tatt godt vare på som kunde.

Ansattbilde Viktor og Tommy

Noen av våre kunder

Arva, DNB, Østbø, Haneseth, Nordkontakt, Olaisen Blue, Maria Olaisen as, Digi Nordland, Arctic Energy, Bodø Næringsforum, City Nord, Støtt Brygge, Nordland fylkeskommune, Bodø Energi, Nordnorsk Reiseliv, Bodø Jazz Open, Kulturveien… og mange flere.

Medlemskap, sertifiseringer og godkjenninger

Vi er medlemmer i IT-forum, Bodø Næringsforum, Fauske Næringsforum og Narvikregionens Næringsforening. Våre designere er medlemmer av Grafill. Seria er offentlig godkjent registrar for domenenavn. Vi har ellers mulighet til å kunne ta sertifiseringer etter behov i forbindelse med anbudsprosesser og krav om slike. Vi er i tillegg godkjent lærebedrift i IKT-tjenesteutviklerfaget og godkjent lærebedrift for den anerkjente nederlandske fagskolen Cibap Vocational College for Design

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi har tatt utgangspunkt i et utvalg av FNs bærekraftsmål som vi aktivt arbeider med og ønsker å utvikle oss innen. Vi tar aktivt ansvar som bedrift og som enkeltpersoner.

Bærekraftsmål 4

God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
 

Vi er godkjent lærebedrift for IKT-faget som sikrer god opplæring. I tillegg tar vi i mot interstudenter fra CIBAP i Nederland, som kommer til oss for læring og erfaring i design og kommunikasjonsfaget. I tillegg støtter vi aktivt Tanzaniaprosjektet som arbeider med å legge til rette for læring og utvikling av lokalsamfunnet i fattige deler av Tanzania.

Bærekraftsmål 5

Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Her trenger vi en tekst.

Bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 

 

Bærekraftsmål 9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Her trenger vi en tekst.

Bærekraftsmål 10

Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.

Her trenger vi en tekst.

Bærekraftsmål 17

Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Vi støtter flere samfunnsnyttige prosjekter, som Mørkved Sportsklubb (tekst om MSK), Jonsok til Olsok festivalen (kort tekst om JTO), Ung Intro (kort tekst om UI) og Tanzaniaprosjektet (kort tekst om TP).