Seria – et kreativt markedsføringsbyrå som leverer tjenester til store og små kunder over hele landet

Hva kan vi hjelpe med?

Om Seria

Seria er et kreativt markedsføringsbyrå med eksperter innen utvikling, performance marketing, design, strategi og webutvikling. Seria er et godt etablert selskap i Bodø med over 20 år i bransjen. Vårt hovedfokus er å bidra til at våre kunder oppnår sine mål og å skape gode resultater sammen.

Seria ble etablert i 2003, hvor vi så et behov for å utvikle et publiseringssystem for å designe og utvikle nettsider og bransjeløsninger som gjorde det enkelt for kunden selv å redigere og holde oppdatert. Siden da har flere tjenester og utviklingsprosjekter blitt utviklet og vi har i dag en bred kompetanse innen systemutvikling. I tillegg til egenutviklede systemer, har vi også spisskompetanse på WordPress og Squarespace.

Medlemskap, sertifiseringer og godkjenninger

Vi er medlemmer i IT-forum, Bodø Næringsforum, Fauske Næringsforum og Narvikregionens Næringsforening. Våre designere er medlemmer av Grafill. Seria er offentlig godkjent registrar for domenenavn. Vi har ellers mulighet til å kunne ta sertifiseringer etter behov i forbindelse med anbudsprosesser og krav om slike. Vi er i tillegg godkjent lærebedrift i IKT-tjenesteutviklerfaget og godkjent lærebedrift for den anerkjente nederlandske fagskolen Cibap Vocational College for Design

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi har tatt utgangspunkt i et utvalg av FNs bærekraftsmål som vi aktivt arbeider med og ønsker å utvikle oss innen. Vi tar aktivt ansvar som bedrift og som enkeltpersoner.

Bærekraftsmål 4

God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
 

Vi er godkjent lærebedrift for IKT-faget som sikrer god opplæring. I tillegg tar vi i mot interstudenter fra CIBAP i Nederland, som kommer til oss for læring og erfaring i design og kommunikasjonsfaget. I tillegg støtter vi aktivt Tanzaniaprosjektet som arbeider med å legge til rette for læring og utvikling av lokalsamfunnet i fattige deler av Tanzania.

Bærekraftsmål 5

Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Her trenger vi en tekst.

Bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 

 

Bærekraftsmål 9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Her trenger vi en tekst.

Bærekraftsmål 10

Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.

Her trenger vi en tekst.

Bærekraftsmål 17

Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Vi støtter flere samfunnsnyttige prosjekter, som Mørkved Sportsklubb (tekst om MSK), Jonsok til Olsok festivalen (kort tekst om JTO), Ung Intro (kort tekst om UI) og Tanzaniaprosjektet (kort tekst om TP).