Young Intro

Gjennom jobben vår møter vi mange flinke folk i spennende bransjer. Det er inspirerende å se hva folk driver med og hvordan de jobber, og noen ganger rører det hjertene våre litt ekstra. En av historiene vi har kommet over er vår kunde Silje Bratberg sin, som initiativtaker og eier av Young Intro.
Portrettbilde av Silje Bratberg

Jobber for bedre psykisk helse

Vi trenger hverandre. Løft Blikket. Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er fortsatt høyaktuelt, ikke bare i dag og i morgen, men hver dag – hele året. Siljes initiativ til Young Intro setter fokus på nettopp det å se hverandre, med stikkord som integrering, inkludering og åpenhet. Gjennom flere år med studier, jobber og frivillig arbeid har hun opparbeidet seg lang erfaring og kompetanse spesielt rettet mot flyktningarbeid. Noe av det hun har lagt mest merke til, som hun nå vil gjøre noe med, er at det ikke jobbes nok med nettopp: psykisk helse.

– Flyktninger blir ofte sittende alene med egne tanker og følelser, samtidig som mange lever med belastende traumer fra krig eller politisk forfølgelse. Behovet for psykisk hjelp er dermed veldig stort, men hjelpeapparatet har ikke kapasitet til å hjelpe alle som trenger det. Får man ikke hjelp etter slike opplevelser kan det utvikle seg til større problemer, forteller Silje.

Young Intro er et resultat av at Silje ville finne en måte å bidra, og begynte å jobbe med egne ideer og arbeid rettet mot å gi spesielt unge flyktninger og innvandrere bedre psykisk helse og livskvalitet.

Vi har alle en jobb å gjøre

Gjennom sosiale aktiviteter, kreativitet og å skape møteplasser, er ett av målene til Young Intro å fremme inkludering i lokalmiljøet. Å komme til et helt nytt land med en fremmed kultur kan være vanskelig nok i seg selv, men å stå på den bare bakken helt alene kan gjøre vondt verre. Silje vil vi skal stille oss det viktige spørsmålet: Hva kan vi, du og jeg, gjøre i hverdagen for å inkludere andre?

– Vi vil ikke at flyktninger skal være avhengig av NAV, samtidig er det få som tar det ansvaret. Hvis nordmenn ikke ønsker å inkludere flyktninger, hvordan skal de integreres da? Her har vi alle en jobb å gjøre.

For vi trenger hverandre, og vi må løfte blikket og se hverandre.

Gjennom nettsiden youngintro.no har vi hjulpet Silje med å vise frem Young Intro og hennes arbeid med å synliggjøre at alle mennesker har sine ressurser og egenskaper, uavhengig av bakgrunn, land, etnisitet eller språk.

– Jeg mener vi trenger mer fokus på at også unge flyktninger er helt vanlige barn og ungdommer. De har hatt andre oppvekstvilkår enn oss som er født i Norge, men vi er mer like enn det som skiller oss.

Her står Silje med en gruppe ungdommer i Uganda, hvor hun reiste for å teste bildekortene i pilotprosjektet.

Har startet pilotprosjekt

Som en del av jobben med Young Intro har Silje satt i gang et prosjekt hvor det brukes bildekort for kartlegging av livsmessige erfaringer i skole og utdanning, arbeidsliv og relasjoner til venner og familie. I tillegg legger bildekortene til rette for å snakke om utfordringer i egen hverdag og andre ting som er viktig i møte med andre mennesker. Silje har allerede rukket å teste bildekortene med flere grupper, og responsen har vært utelukkende positiv.

– Det å snakke om seg selv, følelsene sine, interesser eller egenskaper, er ikke for alle like vanlig. En jente jeg snakket med sa hun aldri har hatt noen plattform hvor hun har kunnet snakke om seg selv, men at det føles veldig bra å gjøre det. Flere uttrykte også at de hadde fått flere venner, men også lært mer om eksisterende venner, i tillegg til seg selv. Andre noterte at de vil slutte å mobbe eller slåss, og starte å hjelpe foreldrene mer i hjemmet.

Det er tydelig at Silje har funnet sin hjertesak, og at det vekker engasjement når hun snakker om det. Arbeidet med Young Intro er både viktig og inspirerende for oss alle. Vi er takknemlig for å få ta del i din reise og ditt arbeid mot inkludering og bedre psykisk helse for barn og unge, og ønsker deg lykke til videre!

Hvis dere ønsker å lese mer om prosjektet, anbefaler vi dere å sjekke nettsiden vi har laget i samarbeid med henne på youngintro.no.