Vi fornyer oss!

Seria har vokst, og er i dag et design-, kommunikasjons- og webutviklingsbyrå. Vi har siden 2003 hjulpet kunder med å bli synlig, så nå er det på tide at vi også blir synlige.
Skjerm på iMac som viser forsiden på Seria sin nye nettside. Bilde

Vi har siden starten av 2021 utvidet teamet relativt mye. Med åtte nye ansatte og en stor utvidelse av design- og utviklingsavdelingen har vi mange flere ben å stå på. Dette gjør at vi er rustet for fremtiden. 

Med mye ny kompetanse i hus og et bredere tjenestefelt så vi behovet for å oppgradere oss selv. Vi så behovet for modernisering, forenkling og tydeliggjøring av våre tjenesteområder, i tillegg til at vi ønsket større fokus på leveranser vi er stolte av. 

Vi må tørre å fornye oss, og vise at vi ikke er redde for å tenke nytt. 

Tidligere har Serias fokusområde vært webutvikling, og det å bidra til at kunder lykkes på nett. Dette er fortsatt viktig, i tillegg til å fremme ny kompetanse. Det har tidligere vært mer fokus på teknologi enn det visuelle, og vi så derfor at vi trengte en profil som samsvarer med hvor Seria er på vei.

Vår nye og tidsriktige profil, samt en moderne og brukervennlig nettside vil løfte oss ytterligere som bedrift, og bidra til vekst. Vi i Seria mener det er viktig å føle eierskap til prosjektene våre, og være stolte av det vi leverer, både internt og til våre kunder.