Internship periode avsluttet for Nederlandsk Cibap student Daan Hollander hos Seria

Seria har siden februar 2018 hatt samarbeid med Nederlandske utdanningsinstitusjoner, som utdanner på 4-årig fireårig fagskole for kreative studier.

Internship er en lærerik og nyttig utfordring for både bedrift og student
26.09.201914:17 Rikart Svendsgård

Daan Hollander har nylig avsluttet sin internship periode og har vært i Bodø og Seria AS i 5 måneder fra september til ut januar 2019.

Våren 2018 ble Seria AS akkreditert og godkjent lærebedrift for nederlandske fagskoler og utdanningsinstitusjoner.

Skolen Cibap i byen Zwolle
Skolen Cibap i byen Zwolle er spesielt anerkjent i Nederland som den beste fagskolen i dette feltet.
Skolen sender elevene ut i to praksisperioder i løpet av utdanningen.

Daan Hollander har arbeidet med allsidige oppgaver knyttet til Serias eget system Wips men har også arbeidet spesielt med 3D animasjon og video gjengivelse  i Wips.Dette har Seria erfart gir et godt grunnlag for å arbeide med design og digitale løsninger slik Seria leverer. Han har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av ideer og innhold for firmaets merkevare og resultatet ble presentert til Seria-laget, som imponerte dem og ble ivrige etter å se mer. Våre kunder har også vært fornøyd med det arbeid han har utført  med logodesign, fotografering og hjemmesider for kunder.

Våren 2018 hadde vi den første internasjonale lærlingen fra Nederland, Ymala Antonsen, og etablerte da samarbeidet med skolen som vi nå fortsatt har.

Seria vurderer også å legge til rette for internship for andre fagretninger og da helst IKT-koding. 

Seria er også godkjent lærebedrift for norske utdanningsinstitusjoner og fikk den første lærlingen i Norge med ny fagplan med fagbrev i et helt nytt fag; IKT-tjenesteutvikling.