Nyansatt systemutvikler og prosjektkoordinator i Seria

Seria AS har ansatt Bodøgutten Daniel Johansen, som systemutvikler og prosjektkoordinator.

26.09.201914:08 Nils Misvær

Seria har en sterkt økende oppdragsmengde med leveranser av nettsider, spesialprodukter som WIPS MAP, kartløsninger, WIPS BOX Mediabank mfl. I tillegg har vi en stor etterspørsel etter utviklingsoppdrag hvor vi spesialtilpasser for våre kunder. Blant annet har vi et stort prosjekt for Norges Guideforbund med utdanningsportal med e-læring og sertifisering for guider i Norges Guideforbund som du kan lese mer om her: Link til Norges Guideforbund og prosjektet 

Dette gjør at vi en tid har forberedt å løse behovet for flere nyansettelser i bedriften.


Daniel er 23 år. Seria fikk lære å kjenne ham gjennom Bacheloroppgaven, som han og en medstudent gjorde for Bodø Jazz Open og Seria, hvor oppgaven omhandlet utvikling av et frivilligsystem. Bodøgutten Daniel Johansen, er nyutdannet og gjennomførte Bachelorutdanningen i Bodø, som gjennomføres i regi av UiT i Narvik med bachelor ingeniørfag i Datateknikk. Han er et av våre flere nye unge talenter og er ansatt i stilling som systemutvikler og prosjektkoordinator.

Han skal i Seria blant annet arbeide med utvikling av systemet for Norges Guideforbund. Som prosjektkoordinator skal Daniel ha ansvar for koordinering av våre mange prosjekt og implementere nye dataverktøy i Seria for prosjektadministrasjon for dette formålet.

 

Foto av Daniel Johansen, click to open in lightbox