Samarbeid med bachelorstudenter, Seria AS og Bodø Jazz Open

Bachelor studenter i datateknikk ved ingeniørutdanningen ved UiT, har gjennomført sin bacheloroppgave med å utvikle frivilligsystem for festivalen Bodø Jazz Open.

26.09.201913:58 Rikart Svendsg?rd

Utdanningen er i regi av UiT i Narvik med bachelor ingeniørfag i Datateknikk.


Studentene Daniel Johansen og Thea Henriksen har gjennomført oppgaven i samarbeid med Seria AS og Bodø Jazz Open.


 
Erik Johansen er produsent i Bodø Jazz Open og har vært kontaktperson for brukerbehovet.
Han har flere års erfaring med Bodø Jazz Open, og i tillegg over 10 års erfaring med drift av Parkenfestivalen i Bodø.
Daglig leder i Seria AS, Nils Misvær har i over 10 år tidligere arbeidet med utvikling og salg av festivalsystem og har også bistått studentene med brukerbehov for løsningen.
 
I første omgang tas det sikte på at Bodø Jazz Open skal bruke løsningen for kommende festivaler. Erik Johansen utrykker et klart ønske om dette på vegne av Bodø Jazz Open.
Det er deretter et ønske om å videreutvikle løsningen for et nasjonalt marked, forteller daglig leder i Seria AS, Nils Misvær.
 
Daniel Johansen er allerede fra august nyansatt som systemutvikler og prosjektkoordinator i Seria AS.

Seria AS
Erik Johansen, Bodø Jazz Open, sammen med godt profilerte samarbeidende studenter Daniel Johansen og Thea Henriksen, click to open in lightbox
Seria AS
Erik Johansen, Bodø Jazz Open, sammen med godt profilerte samarbeidende studenter Daniel Johansen og Thea Henriksen, click to open in lightbox
Seria AS
Bachelorstudentene Daniel Johansen og Thea Henriksen har gjennomført og presenterte bacheloroppgaven sin på Nord Universitet den 7. juni 2018., click to open in lightbox