Nordeas konjunkturbarometer: Seria ser lyst på fremtiden

Nils Misvær er daglig leder i Bodø-baserte Seria AS. Selv er han en av de som er tilfreds med utviklingen til selskapet og som ser lyst på framtiden.

26.09.201913:57 Rikart Svendsgård

Ferske tall fra Nordeas konjukturbarometer viser hvordan det står til med det lokale næringslivet i 2018.

Det ventes svakere utvikling i Bodø enn i landet for øvrig, viser funn fra Nordeas konjunkturbarometer for 2018, Nordea Business Insight. I undersøkelsen som er gjennomført av Norstat, har 1600 norske toppledere har svart på spørsmål om utviklingen i deres bedrift.


Ledere i Bodø ser lyst på framtiden, men de er mindre optimistiske enn ledere i resten av landet. 49 prosent av bedriftene i Bodø rapporterer om salgsøkning siste seks måneder. Det tilsvarer utviklingen i landet for øvrig. Samtidig rapporterer hver femte bedrift salgssvikt de siste seks månedene, noe som også tilsvarer landsgjennomsnittet.


Lavere forventninger i Bodø


I Nordeas konjunkturbarometer kartlegges det også hvordan norske bedriftsledere seg på framtiden. Nær ni av ti bedriftsledere i Bodø ser lyst på utviklingen det kommende året. Hver tredje bedriftsleder i byen vurderer egen bedrifts utsikter som «svært gode» de neste tre årene. På landsbasis svarer 63 prosent av næringslivslederne at de venter oppgang, i Bodø tror 55 prosent av de spurte lederne at salget vil bli høyere de kommende seks måneder enn samme periode i fjor. Dermed er lederne i Bodø mindre optimistiske enn landet for øvrig.


I Bodø ser også flere av bedriftslederne negativt på den kommende seksmånedersperioden. 12 prosent av bedriftslederne i Bodø oppgir dette, mens kun ni prosent av lederne på landsbasis oppgir det samme, ifølge rapporten.


Bodø-bedrift ser lyst på framtiden


Bodø-baserte Seria AS er et av selskapene som kan gjenkjenne seg i deler av Nordeas konjunkturbarometer. Selskapet leverer digitale tjenester og design, samt at de er spesialleverandører ulike nettbaserte løsninger. Nils Misvær kom inn som daglig leder i Seria i 2016 og kan fortelle at de har gode forventninger til markedet framover:


– De siste årene har vi hatt en jevn økning med omkring en million hvert år og hatt greie resultater. Vi er ikke en stor bedrift, men vi leverer løsninger til mange andre i Nord-Norge og hjelper de med å utvikle seg. Målet er å tilby smarte løsninger etter behov som forbedrer, også i eksisterende løsninger.


Misvær er fornøyd med utviklingen til Seria og merker lite til at andre ledere i landet er mer optimistiske. Jon Brenden er direktør for bedriftsmarkedet i Nordea Norge, han uttaler at den gode resultatutviklingen i Norge gir bedriftene en unik posisjon til å håndtere omstillingene.


– I global sammenheng vil vi se at Norge på flere områder, og særlig innen digitalisering, kommer til å være toneangivende i arbeidet med å tilpasse seg, sier Brenden.


Dette med å holde seg oppdatert på digitalisering er noe Seria passer på.


– Vi kan selvfølgelig kun snakke for oss selv, men som en allsidig bedrift opplever vi vekst og føler at vi følger utviklingen, avslutter Misvær.


Nordland bedre enn landsgjennomsnittet


Nordeas konjunkturbarometer viser at Nordland fylke sett samlet har tilbakelagt et bedre halvår enn Bodø og landet for øvrig. I Nordland svarer 51 prosent av de spurte bedriftslederne at de har opplevd salgsøkning i løpet av halvåret som gikk. Bedriftslederne i fylket for øvrig har også høyere forventninger for framtiden enn Bodø isolert. 63 prosent av de spurte lederne i Nordland forventer salgsøkning neste halvår.


Rogaland er det fylket som opplevde størst salgsoppgang de siste seks månedene ettersom henholdsvis 60 prosent av lederne rapporterer om salgsøkning. Det er også ledere i Rogaland som er mest optimistiske for det kommende halvåret. 70 prosent av topplederne i fylket venter salgsvekst.


Rapporten i sin helhet vil ikke bli publisert før i andre halvdel av juni, opplyser Nordea.

Skrevet av Stine Håvemoen, Avisa Nordland (lenke artikkel)

Foto: Siri Gulliksen

Foto av Nils Misvær, click to open in lightbox