Seria vinner anbudet som leverandør av ny digital plattform til Petro Arctic

I konkurranse med flere tilbydere ble Seria tildelt oppdraget som leverandør av ny digital plattform til Petro Arctic.

26.09.201913:48 Viktor Håkonsen

Petro Arctic

Foreningen Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift av petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel.

Hovedmålsettingen til Petro Arctic er å oppnå så store leveranser av varer og tjenester som mulig fra medlemsbedriftene til felt i produksjon eller under utbygging i Norskehavet Nord og Barentshavet.

Dette oppnås ved å markedsføre medlemsbedriftene ovenfor operatører og utbyggere, samt gjennom å motivere og forberede medlemmene ved deltakelse i nettverks- og kompetansehevingsprogram.

Visjon og målsettinger

  • Petro Arctic skal være leverandørnettverket for petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel og i Barentshavet

  • Petro Arctic skal være en foretrukket samarbeidspartner for oljeselskapene som opererer i dette området

  • Leverandørindustrien i Nord-Norge skal utvikle seg i takt med at petroleumsvirksomheten vokser i området

400 medlemsbedrifter

Petro Arctic er en medlemsorganisasjon med 400 medlemsbedrifter. Medlemsbedriftene er leverandører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Seria melder seg selvsagt også inn som medlem i Petro Arctic, 
avslutter Daglig Leder i Seria AS, Nils Misvær

Foto av Nils Misvær, click to open in lightbox
Logo, Petro Arctic, click to open in lightbox