Seria feirer kvinnedagen 8.mars med ny kvinnelig kommunikasjonsdesigner

Hun er allerede blitt ny Bodø-innbygger og vi gjør vårt for befolkningsveksten i Bodø, forteller daglig leder Nils Misvær.

26.09.201913:47 Rikart Svendsgård

Anne-Stine Gjervoldstad kommer fra Sandefjord og har avsluttet en moderne utdanning fra Australia som kommunikasjonsdesigner. Hun har nylig avsluttet 4 år i Australia og arbeidet i fjor en periode i Sandefjord.

Vi ble raskt overbevist da vi fikk henne hit og blant annet fikk presentert en del av hennes arbeid og portefølje. Hun vant blant annet en pris for en stor papirleverandør i Australia/New Zealand og utmerket seg i studiet.

Seria har et klart uttrykt ønske om å satse på unge talenter, forteller Nils Misvær.

Vi etablerte oss som lærlingebedrift innen IKT-tjenesteutvikling høsten 2017 og fortsatte med internasjonalt lærling/trainee samarbeid mot Nederland fra 2018, og har hittil oppnådd å øke med 3 nye unge ressurser innen Serias sentrale kompetanseområder.

Personlige egenskaper er ikke minst også viktig når man ansetter nye medarbeidere. Anne-Stine er en fargerik person med mange kvaliteter. Hun har vært aktiv innen dans og musikk, frivilligarbeid og har blant annet vært danseinstruktør for barn og ungdom, både i Norge og Fillippinene. 

Som kommunikasjonsdesigner skal Anne-Stine arbeide med kunderådgivning, webdesign og annet grafisk arbeid for våre kunder, som logo, profilhåndbok, digital markedsføring, mm.

Hun startet allerede 1. mars og flyttet til Bodø på rekordtid da Seria fikk kontakt med henne og raskt så at hun var rette person for oss, avslutter Nils Misvær.

Foto av Anne-Stine, click to open in lightbox