Ny internasjonal lærling fra Nederland til Bodø og Seria

Den siste uken har vi fått en ny internasjonal lærling fra Nederland til Bodø og Seria

26.09.201914:12 Rikart Svendsgård

Ny internasjonal lærling

Våren 2018 ble Seria AS akkreditert og godkjent lærebedrift for nederlandske læreinstitusjoner.

Skolen Cibap i byen Zwolle
Skolen Cibap i byen Zwolle er spesielt anerkjent i Nederland som den beste fagskolen i dette feltet.
Skolen sender elevene ut i to praksisperioder i løpet av utdanningen.

Daan Hollander er 18 år og gjennomfører en fireårig fagskole for kreative studier. Dette gir ham en kompetanse i designfaget og erfaring fra animasjon og spillutvikling ved Cibap i Nederland.

Fagutdanning i Nederland utmerker seg internasjonalt med at de får et solid 4 årig utdanningsløp på fagskolenivå, hvor man også kan begynne fagutdanninger langt tidligere enn i Norge.

Dette har Seria erfart gir et godt grunnlag for å arbeide med design og digitale løsninger slik Seria leverer.

Våren 2018 hadde vi den første internasjonale lærlingen fra Nederland, Ymala Antonsen, og etablerte med dette samarbeidet med skolen som vi nå fortsatt har.

Hun har nå fortsatt sin arbeidskarriere i Australia.

Daan Hollander vil arbeide med allsidige oppgaver knyttet til Serias eget system Wips men vil også få arbeide spesielt med video, animasjon og opplæringsvideoer i Wips. Han vil også arbeide med prosjekter knyttet til samarbeidet med Cerpus og deres e-læringssytem Edstep og bruk av animasjoner i spillutvikling og læring i spill med Gamilab

Seria satser på unge talenter. Følg med oss i fortsettelsen! :)

Bilde av Daan, click to open in lightbox