Har du en idé eller et behov som standardløsninger ikke dekker?

Vi skreddersyr effektive webløsninger for deg og din bedrift.

Utviklingstjenester

I over 20 år har vi levert datateknologi til et hundretalls organisasjoner, deriblant aktører som Nasjonal Digital Læringsarena, Nordland Fylkeskommune og DNB.

Vi har blant annet utviklet løsninger for livesendinger, påmeldingsportaler, hybride og native apper, avviksmeldingssystemer, intranettløsninger, ekstranettsystemer, reiseplanleggere, digitale kartløsninger, CMS, DAM (digital asset management systems), billettløsninger og bookingsystemer.

Uansett hvilke behov du har innen web- og apputvikling, finner vi ut hva som er riktig løsning for akkurat deg.

Systemutvikling

Fordelen med systemutvikling er at du får en skreddersydd løsning som dekker akkurat ditt behov, og som leverandør fokuserer vi alltid på effekten og lønnsomheten for deg som kunde. Enten det er snakk om direkte økonomiske resultater, eller indirekte effekter som besparelser og effektivisering.

Apputvikling

Når det gjelder apputvikling skiller vi hovedsakelig mellom to valg: en web-app, som ser ut og oppleves som en app, eller en native-app, som kan lastes ned på Apple og Android enheter. Vår erfaring er at mesteparten av dagens behov kan løses i en web-app. For spesielle behov kan native-app være det optimale, fordi du vil ha en nær tilknytning til brukeren.