Tanzania Project

Tanzaniaprosjektet er en frivillig organisasjon som jobber for å forbedre læringsvilkårene og utvikle samfunnet i Nyasa-distriktet i Tanzania. De står i dag som en solid og voksende organisasjon med dypt engasjement. Tanzaniaprosjektet har bidratt til å utvikle og forbedre over 40 skoler i området, takket være kontinuerlig innsats og samarbeid med lokale myndigheter, frivillige og generøse sponsorer. De har bidratt til bygging av nye skolebygninger, rehabilitering av eksisterende infrastruktur og tilførsel av nødvendige læringsressurser som bøker og pulter.

Som stolt sponsor og samarbeidspartner har vi utviklet ny visuell identitet og nettside for Tanzaniaprosjektet.

I bunnen av dette prosjektet ligger et enormt engasjement, utrolig mye positivitet og potensiale for utvikling. Prosjektet skiller seg ut i mengden, og selv små aktiviteter eller bidrag får direkte betydning for både enkeltpersoner og samfunnet generelt i Nyasa-distriktet. Verdiord som engasjement, kunnskapsdeling og ringvirkninger har resultert i et lekent og energisk uttrykk. Med en kontrastrik og frisk fargepalett bidrar den til å gjøre uttrykket moderne og godt synlig.

I det afrikanske samfunnet er musikk, sang og dans en stor og naturlig del av å uttrykke følelser, noe som gjenspeiles i logoen som er inspirert av bevegelse, rytme og lek. Det grafiske elementet, som ved ulik bruk kan få utvidet betydning, tar utgangspunkt i læring, bøker, dominoeffekt, ringvirkninger og byggesteiner – stein på stein.

Vi har stor tro på at den fornyede identiteten i større grad vil treffe nye målgrupper og bidra til å formidle engasjementet bedre og gi økt synlighet.

Vårt engasjement i prosjektet oppleves som meningsfylt. Hvis vårt bidrag sørger for at Tanzaniaprosjektet i større grad når ut til potensielle sponsorer og samarbeidspartnere på en enklere måte, vil det glede oss alle i Seria. Vi håper å inspirere andre bedrifter til å bidra med det de kan for å gjøre verden til et bedre sted – det skal ikke alltid så mye til. Små bidrag kan lage store ringvirkninger.

Se nettsiden her:
Tanzania Project

Hanne Renland og Maren Sommerhill i Tanzaniaprosjektet

– Seria har imponert oss med sin evne til å forstå og formidle vår visjon både visuelt og skriftlig. Vi har nå en logo og identitet vi virkelig kan være stolte av! Vi setter stor pris på støtten og bidraget fra Seria, og er overveldende takknemlige for vårt samarbeid.

– Vi i Tanzaniaprosjektet er svært fornøyde med samarbeidet med Seria. Deres ekspertise har vært avgjørende for å utvikle en visuell profil og nettside som virkelig representerer hvem vi er og formidler betydningen av vårt arbeid i Nyasa-distriktet i Tanzania.

Maren Benedikte Sommerhill, Teacher Program Director og Hanne Renland, Leder for Tanzaniaprosjektet