Østbø

Østbø er Nord-Norges største kommersielle avfalls- og miljøselskap. Primærmarkedet er Nord-Norge men de tilbyr tjenester i hele Norge.

Vi har levert redesign og funksjonsutvidelser på Østbøs nettside.

Vi har gjort en omstrukturering av hele nettsiden, lagt til en del ekstra funksjonalitet og modernisert uttrykket.

Østbø hadde en rimelig utdatert nettside, både designmessig men også med bakgrunn i tilgjengelighet og universell utforming. Løsningen er levert i vår egen Wips-løsning.

Vi har levert en ny kundeplattform med integrasjon av avfallsstatistikk. Dette betyr at kundene nå vil ha tilgang til egen sanntidsrapport som følger mengde avfall levert, miljøregnskap, disponering av gjenvunnet materiale og mye mer for sin bedrift.

I tillegg har vi utviklet flyt for oppretting av kunder som automatisk får velkomstepost når de er godkjente og kan opprette eget passord.

Nettsiden ser du her: ostbo.no