Nordkontakt

Nordkontakt er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som fagfelt. De leverer produkter og tjenester på alle nivå i prosessen, fra enkle komponenter til ferdige idriftsatte anlegg. Med over 80 ansatte er de en solid aktør og leverandør med oppdrag både lokalt og nasjonalt. Nordkontakt er ledende innenfor sine områder og har en historikk tilbake til 1966 og er en del av Elektro-konsernet. I tillegg er Nordkontakt majoritetseier i Lofoten Elektro AS med over 80 ansatte fordelt på avdelinger i Svolvær og Leknes.

Vårt oppdrag startet egentlig med at Nordkontakt ønsket seg en ny nettside, det de hadde fra før var gammelt og utdatert, lite tilgjengelig og vanskelig å holde oppdatert.

Vi så fort at Nordkontakt i dag og det de en gang var ikke samstemte helt. De er i dag en bedrift med mange unge ansatte, de arbeider med ny teknologi og er ikke så baktung som de gav inntrykk av i sin gamle og litt utydelige profil. I tillegg ønsket de i større grad å henvende seg til et yngre publikum og fremstå tydeligere i kommunikasjonen og med en mer fremtidsrettet identitet.

Vi har beholdt hovedlogoen, men ryddet opp og rendyrket uttrykket i større grad, og tatt bort unødvendige elementer. I tillegg har vi tilført en tydeligere og identitetsbærende fargepalett, tilført grafiske elementer og typografi med et mer moderne uttrykk.

I tillegg har vi levert ny nettside, maler, skilting, bildekor og annet materiell.