LiS – Lærlingekontoret i Salten

Lærlingekontoret i Salten er et opplæringskontor som tilbyr oppfølging og rådgivning som fører til fag- eller svennebrev etter fullført yrkesutdanning. De bidrar til å etablere gode relasjoner mellom bedrifter og lærlinger/lærekandidater.

Behov

LiS hadde behov for en ny og oppdatert logo som gjenspeiler deres arbeid innenfor opplæring i mange ulike fagområder. De ønsket også en informativ nettside hvor det er enkelt å søke om lærlingeplass og ikke minst bli medlemsbedrift. Gjennom nettsiden ønsket de også å få frem budskapet «Sammen skaper vi yrkesstolthet».

Løsning

Vi har utviklet en ny tidsriktig logo og grafisk profil med utgangspunkt i LiS sin gamle logo hvor kunnskapstreet sto sentralt. Deres nye logo referer til vekst og kunnskap i en forenklet men moderne drakt. Den grønne fargen symboliserer vekst og fornyelse, mens den blå fargen symboliserer stabilitet og trofasthet.

Nettside

Nettsiden er utviklet i WordPress og har fokus på rekruttering av lærlinger og medlemsbedrifter, i tillegg til å være en nyttig og relevant bloggplattform for både lærlinger og bedrifter.

Nettsiden ser du her: lisalten.no