DigiNordland

DigiNordland jobber for å gjøre offentlige tjenester smartere, enklere og mer effektive ved bruk av ny teknologi – også kalt digitalisering. En av DigiNordland sine viktigste oppgaver er å hjelpe nordlandskommunene med å inngå samarbeid og veksle erfaring for å skape de gode, digitale løsningene.

For DigiNordland har vi designet en nettside med fokus på brukervennlighet og tilgjengelighet. Emnet digitalisering kan være vanskelig for folk å forstå, og det var derfor viktig med en folkelig tilnærming på design og innhold. Et eksempel på dette er å dele opp innholdet i forskjellige farger og tema for å skille mellom emnene.

DigiNordland samarbeider med flere lokale digitaliseringsnettverk i Nordland. Hver region i Nordland har også fått sin egen underside, hvor man kan bli kjent med regionenes satsningsområder og hovedmål i prosjektet.

I tillegg til nettsiden har vi levert tekst og foto.

Nettsiden ser du her: diginordland.no