Center Plast

Basert i Saltstraumen er Center Plast AS blant landets ledende leverandører av hansker til fiskerinæringen. Produksjon av arbeidshansker til fiskeindustrien har vært bedriftens hovedaktivitet siden starten i 1958. De senere år har også ulike typer arbeidshansker av andre materialer blitt en viktig del av virksomheten i tillegg til ulike produkter til matvareindustrien samt polyester-, tjære-, og kjemiske varmeprodukter.

For Center Plast har vi levert idé, foto og layout til plakater og annonser til bruk på ulike fiskeri- og havbruksmesser.

Vi var heldige og kunne stille med vår Intern, Corina fra Nederland som tok «håndmodelljobben» på strak arm. I tillegg har vår egen Rikard også vært modell – de kledde både hansker og oljehyr som vi fikk låne på Løvold veldig godt.