Tolke-tjenesten.no

KUNDE: Tolketjenesten
JOBB: Webutvikling, publisering
WEBLØSNING: WIPS
DESIGN: Lima Design

web
26.09.201913:38 Rikart Svendsg??rd

Tolketjenesten er et formidlingsfirma av tolke- og translatørtjenester, med døgnkontinuerlig service og tolker som fyller kravene til god tolkeskikk. De har en stabil og stadig tilbakevendende kundemasse.

Tolketjenesten hadde behov for nye, oppdaterte nettsider. Seria har levert en responsiv løsning som er tilpasset alle behov.

Se nettsiden her.

, click to open in lightbox