Se fremover og sats på fremtiden!

Regjeringen har i forbindelse med koronatiden gitt Innovasjon Norge ekstra penger til å støtte små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner.

01.01.197000:00 Tommy Børli

Hva kan Seria bidra med?

Vi hjelper daglig våre kunder med digital markedsføring og digitalisering.  De rutiner og systemer som i dag er manuelle kan effektiviseres og digitaliseres for bedre lønnsomhet. Vi har erfaring for og kan være en rådgiver i dette og hjelpe dere med denne prosessen.

De råd vi har gitt våre kunder har i flere tilfeller medført at de har søkt Innovasjon Norge og fått god støtte derfra.

Vi har en rekke produkter og tjenester som øker verdien på din nettside betydelig.

Hva kan man få penger til?

Her er noen eksempler på hva man kan få penger til:

 • Forstudier og prosjekt
 • Utvikling av strategi
 • Kompetanseutvikling
 • Oplæring
 • Konsulentbistand
 • Innovasjonsrådgivning
 • Innovasjonsstøtte
 • Forskning og utviklingsaktiviteter
 • Investeringer
 • Utvikle og innføre nye produksjonsmetoder/distribusjonsmetoder
 • Utvikle nye organisasjonsmetoder

Det er også andre støtteordninger hos Innovasjon Norge som du kan undersøke.

Ikke støtte til drift eller prosjekter som er i gang

Vanlig drift eller prosjekter som er igangsatt kan ikke få støtte.

Hvor mye penger kan du få?

I følge Innovasjon Norge inntil 80 % av godkjent grunnlag i en kombinasjon av tilskudd og lån.

Hvor mye må du selv finansiere?

Minimum 20 %

Forskudd på pengene?

Ja du kan få så mye som 30 % i forskudd med nødvendig dokumentasjon og opp til 50 % ekstra når halvparten av prosjektkostnadene er påløpt. Altså til sammen 80 % i forskudd når du har dokumentert at 50 % av prosjektkostnadene er påløpt. 

20 % av pengene holdes alltid tilbake inntil prosjektet er avsluttet.

Etablerertilskudd kan få 50 % forskudd når prosjektet er klart til å settes i gang. Ytterligere 30 % kan utbetales når 50 % av etableringsprosjektets kostnader er påløpt. 20 % holdes tilbake til etableringsprosjektet er avsluttet.