Ny lærling innen IKT-tjenesteutvikling

Som en av to lærlinger som har fått avtale med bedrift i Bodø, har Rikart Svendsgård blitt valgt av Seria. Det er et stort ansvar å være lærebedrift, sier Nils Misvær, daglig leder i Seria.

25.09.201917:26 Anne-Stine Gjervoldstad

Store forventninger til samarbeidet

Rikart Svendsgård sier at det er en spennende utfordring å være lærling i en moderne IKT-bedrift med webutvikling som sitt forretningsområde. For å lykkes med dette er det viktig at lærling og instruktør blir godt kjent med læreplanen for faget og at den blir brukt aktivt i læringsarbeidet.

Trine Ludvigsen i utdanningsavdelingen i Nordland fylke har store forventninger til dette samarbeidet.

Seria har allerede erfaring fra forrige lærling og var da først i Norge med lærling i dette faget (2017). Fagplanen var et pilotarbeid og er fortsatt en ny læreplan med forholdsvis få lærlinger i Bodø og på landsbasis. 

Dips og Seria er foreløpig de eneste fagmiljøene i Bodø som har lærlinger i dette faget i år. Noen flere bedrifter vil bli klare for godkjenning til neste år.

Tom Steffensen i IT-Forum har engasjert seg på vegne av IT-næringens medlemsbedrifter for å få til denne nye fagplanen og studieløpet i videregående skole. Fra og med 2020 vil bli et toårig løp i videregående skole som danner grunnlaget for lærlingperioden.

Rikart utmerket seg i utdanningen

Rikart Svendsgård er fra Meløy og har gjennomført utdannelsen på Fauske videregående skole. Rikart utmerket seg i utdanningen og ble anbefalt av skolen, forteller Nils Misvær.

Vi hadde et intervju og runder med referanser, skolen og Rikart, før vi var klare for en endelig beslutning. Vi lot oss overbevise og ser fram til et godt samarbeid.

Interessen for IKT ble etterhvert en livsstil

Rikart forteller at interessen for IKT kom for fullt på videregående og det ble etter hvert en livsstil. Han fikk noe praksis i Ditt Design på Fauske og Rapp Marine i Bodø. Det ga mulighet til å løse praktiske oppgaver innenfor næringslivet.

Rikart er nå i full sving med å lære seg vårt publiseringsverktøy Wips, som er utviklet av Seria i over 15 år. Wips benyttes til hjemmesider, informasjonskart, mediebank og mange andre løsninger.

Målet for Rikart er først å bli kjent med support-oppgaver før han begynner med koding og programmering.

Bilde av Rikart, click to open in lightbox