Etablerer nasjonal guidepool

På Norges Guideforbunds (NGF) lands- og årsmøte i Trondheim ble Seria AS omtalt i forbindelse med etableringen av nettbasert guideutdanning og guidepool. Vi er stolte over å få delta i arbeidet med å tilrettelegge for nasjonal nettbasert guideeksamen, samt være en plattform for synliggjøring av sertifiserte guider, lokalforeninger og formidlere.

Prosjekt
26.09.201912:13 Rikart Svendsg?rd

Stolt leverandør

Seria ble i 2012 valgt til Norges Guideforbunds partner på kommunikasjonsplattform. Arbeidet med plattformens utdanningsdel og guidepool er neste steg. Vi er stolte over muligheten til å delta i det tekniske arbeidet med tilrettelegging for nasjonal nettbasert guideeksamen, samt å bidra til å skape en plattform for synliggjøring av sertifiserte guider, lokalforeninger og formidlere. 

Solid organisasjon

Norges Guideforfund består av 17 lokalforeninger fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Etablerer nasjonal guidepool

Målet med etablering av nettbasert guidepool og utdanningsløsning er å etablere en felles plattform, for systematisk kompetansebygging og kvalitetssikring av guideyrket. Guidebransjen er svært fragmentert og preget av deltidsarbeid. Det mangler et nasjonalt system for opplæring og sertifisering.

Et tilbud til alle typer guider

NGF vil tilrettelegge for samarbeid med foreninger og representanter fra alle typer av guider. Moduler og verktøy tilgjengelig i den nye portalen vil også gi disse en mulighet til å legge ut sin nettbaserte eksamen, samt presentere sine guider. Portalen vil sørge for økt tilgjengelighet i søkemotor av guider og formidlere. Besøkende får en opplisting av tilgjengelige guider på det sted de befinner seg eller planlegger å besøke.

Presentasjonen på årsmøtet

Du kan se presentasjonen på Norges Guideforbund sine nettsider Presentasjonen "Bli med"

Prosjektleder Norges Guideforbund Hilde M. Normark, click to open in lightbox
Logo NGF
Logo til Norges Guideforbund, click to open in lightbox