Vi gratulerer fotograf Magne Myrvold med boka Trollfjell.

Boka lanseres på hans hjemmeside med ny nettbutikk.

Historien om Trollfjell i tekst og bilder
14.12.202010:12 Bjorn Tore

Magne Myrvold har hatt en karriere som fotograf siden 80-tallet. Mens han bygget opp sin virksomhet, var han i mange år også kjent som edb-lærer på Edbskolen og senere NæringsAkademiet. Etter hvert har det blitt bare foto i mange kanaler, med utallige bøker, Flyfoto Nordland-kalendere, digitalfoto, multimedia og mye mer.

Jeg opplever det som etterhvert godt voksen, at det er generelt en utfordring med kontinuerlig omstilling i våre dager, men spesielt utfordrende i 2020, forteller Magne Myrvold.

Digital dørstokk

I mitt tilfelle var det en høy terskel å passere den digitale dørstokken, da jeg forstod at det var nødvendig å starte med netthandel.

Som gammel edb-mann og programmerer, har jeg vært opptatt av datasikkerhet. Webshop og netthandel har jeg forbundet med usikkerhet og for meg mange ukjente faktorer, som f. eks sikkerhet for å få oppgjør for varene?
Selv om jeg har hatt mye relevant datakunnskap, er dette med netthandel et ukjent farvann, som jeg trodde ville være vanskelig å få til, forteller Magne Myrvold.

Etter 1 dag er jeg nå oppe og går.

Jeg opplever nå at det er enkelt, bare jeg kom i gang. Jeg har heldigvis lenge skjønt at det er viktig å ha en god hjemmeside for å vise til-, og ha en god presentasjon av produktene og tjenestene mine. Løpende oppgradering av denne forstår jeg er svært viktig. Samtidig er dette min absolutt svakeste side, da hverdagen tar meg og da er det lett å fortrenge slike oppgaver. Det er jo ikke mitt fag. Jeg tror mange andre også opplever det slik.

Aktivitet og oppfølging innen mitt eget fag med salg av mine egne tjenester er alfa og omega og jeg trenger støttespillere for å få til satsing på nett, slik at jeg lykkes også der. Seria har vært min støttespiller!

I 2020 er det også slik at Koronasituasjonen tvinger meg og øvrig næringsliv til å tenke nytt fort, eller vi kan bli nødt til å kaste inn håndkleet, fremhever Magne Myrvold.

Selv om Covid-19 forsvinner, så tror jeg at fokuset på omstilling vil få mer fart fremover. Vi står ovenfor «tenk nytt», eller «forsvinn».

For meg var det sparket utenfra, som jeg har fått fra Seria, viktig.

Jeg innser at det ikke er lønnsomt for meg at jeg skal bruke mer enn 10 timer på noe som andre kan bruke en time på. Da tror jeg heller på uttrykket,  - skomaker, bli ved din lest!
For meg betyr det at jeg må satse på å skaffe inntekter på mine tjenester med fotografering og heller leie hjelp for å komme raskt i gang med nettbutikk.

Så kan man heller vurdere hvor mye man vil gjøre selv i ettertid, når man har lært seg mer om nettsalg og markedsføring og bruk av nett målrettet og effektivt. Det er ikke nok med en god start. Det skal arbeides i fortsettelsen.

Jeg vil skryte av Seria, som har fått meg raskt i gang med webshop og motivert meg til ytterligere innsats lfor å ykkes på nett. Tommy Børli hjelper meg godt med søkeoptimalisering, slik at mine fremtidige kunder finner meg lettest mulig på nett, fremhever Magne Myrvold.

Nettsiden hans https://magnemyrvold.no er også blant de første av Seria kundene som har fått nettsiden Wcag kompatibel og tilrettelagt for universell utforming.

Seria Bjørn Tore Hansen
Magne Myrvold
Magne Myrvold, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox