Intranett: Hva er intranett? Hvordan lykkes?

Hva er intranett? Intranett er en lukket del av bedrifters digitale tilstedeværelse hvor bare ansatte har tilgang. Les våre tips til hvordan du lykkes med ditt intranett.

Få tilbud nå
16.10.201715:11 Tommy Børli

Hva er intranett? Intranett definisjon

Intranettet er et internt nettverk der bare de ansatte har tilgang. I de fleste tilfeller en intern nettside.

Typisk utnytter man intranettet til kommunikasjon, deling av filer og innhold som ikke skal være tilgjengelig.

Link til artikkel om intranett på wikipedia

Intranett og ekstranett: hva er forskjellen?

Ekstranett er kort fortalt et intranett der man åpner for at eksterne skal få tilgang.

Typisk kunder og forhandlere. Her kan de hente ned priser, informasjon, få tilgang til faktura og mye mer.

3 klassiske bruksområder intranett

 • Internt for ansatte
 • Internt for ansatte og styret
 • Internt for ansatte, avdelinger og styret

Hvordan lykkes? 10 tips til intranettsatsningen

1. Brukervennlighet kan avgjøre suksessen

En lite brukervennlig løsning kan gjøre satsningen på intranett til et mareritt.

Finn en brukervennlig løsning som gjør arbeidet lettere.

Vår erfaring bringer frem to eksempler på ytterpunkter:

 • Den mest brukervennlige WIPS web intranett
 • Den minst brukervennlige Microsoft Sharpoint

Husk også på arbeidet rundt slike løsninger. Økonomi og ryddighet er viktig.

2. For mye teknologi og muligheter kan også velte lasset..

Det er mange eksempler der bedrifter har valgt en leverandør som gir dem et komplisert og teknisk avansert intranett.

Selv når man ikke har behov for det..

En normal norsk bedrift har hverken ressurser eller behov for å drifte kompliserte intranettløsninger.

3. Utnytt kompetansen internt

Hvem vet bedre en dine egne folk?

La dem bidra med forslag og behov som kan sikre intranettets suksess.

4. Lag en strategi for intranettet og få den godkjent

Definer hva som er hensikten med intranettet. Hva er målene og hvordan skal man oppnå disse.

Eksempelvis:

 • Behov intranettet skal løse
 • Nyttige funksjoner
 • Hvem skal oppdatere
 • Hvor mye ressurser skal brukes
 • Hvem bestemmer

Og til slutt bør man lande dette internt hos ledelse/eierne.

5. Vær realistisk

Mange har store planer for selskapets intranett, men ressursene strekker ikke til.

Vær realistisk og bygg opp intranettet bit for bit. Unngå masse «tenkt» innhold som ikke er på plass.

Start med det viktigste og prioriter hardt!

6. Tenk effektivitet og økonomi

Når intranettet bidrar på bunnlinjen blir eierne glade

Hva kan man spare mye tid på? Hva gjør arbeidsdagen enklere? Kan man spare noe på å kvitte seg med papirskjema og lage digitale? Kan ansatte melde inn ting digitalt i stedet for å ringe eller møte opp?

7. Følg opp, mål og spør

Når man lager et intranett er det viktig å forsøke å måle effekt. Og man må spørre folk rundt seg om hvordan de opplever tjenesten.

Å følge opp satsningen er kjempeviktig for å forbedre, utvikle og skape et intranett som fungerer optimalt.

8. Full kontroll

Har full kontroll fra første dag. Hvis ikke kan intranettet bli til et rot.

Definer tydelige ansvarsområder og styr tilgangen til den enkelte. 

9. Bruk tid på innholdet og gjør det spennende

Vi ser at svært mange bruker lite tid på innholdet i sitt intranett. Å få ansatte og ledelse til å verdsette et intranett krever godt innhold. Man publiserer gjerne nyheter som hverken er godt oppbygd eller spennende.

Skikkelig godt innhold tar tid. Bruk gjerne elementer som video, bilder og illustrasjoner.

10. Evaluer

Avaluer innholdet regelmessig.

Rydd bort utdatert innhold, relanser relevant innhold og ta gjerne spørreundersøkelser for å avdekke behov og ønsker.

Nettside med intranett: alt på ett sted i samme løsning?

Det enkle er ofte det beste! Å ha samme løsning til nettsiden som intranettet er i de fleste tilfeller optimalt. Det er vår erfaring.

Unngå løsninger der det ene er laget av en leverandør og det andre av en annen.

3 ulike eksempler:

I Wips CMS er det i utgangspunktet akkurat det samme system for nettsiden som for intranettet. Man får akkurat like spennende muligheter i intranettet som på nettstedet.

I Wordpress er det ofte 3-parts løsninger som man installerer i tillegg til selve nettsiden, såkalte Plugins. Dette skaper ekstraarbeid, økt behov for opplæring og man er ofte ikke tilstrekkelig sikret mot at løsningen vedvarer. Plugins er også mer sårbare for hacking.

Microsoft sharepoint på den annen side tilbyr haugevis med funksjonalitet og kan i teorien løse ALT. Men det er forskjell på hva man ønsker og hva man i praksis får til. Knapt noe system trenger så mye opplæring og arbeid for å fungere.

Intranett design og innhold

Det enkleste er ofte det beste. Bruk heller mer tid på innhold en designet av intranettet.

Et tips som fungerer er å utnytte webdesignet fra nettsiden til intranettet.

Gjenkjennelig og man sparer ressurser.

Typisk innhold du kan vurdere på intranettet

 • Skjemaer
 • Nyttige linker
 • Aktuelt
 • Rutiner
 • Arbeidsreglement
 • Etiske retningslinjer
 • Informasjon til nyansatte og vikarer
 • Logo og materiell

Sist men ikke minst

Prioriter alltid menneskene først da er man på god vei til et vellykket intranett.