Designmanual - Hva gjør den så lønnsom for deg?

Visuell identitet med designmanual er noe av det mest lønnsomme du investerer i. Hvordan har det seg egentlig? Holder det ikke med en bra logo?

16.09.202006:28 Anne-Stine Gjervoldstad

Hva er egentlig en designmanual?

Designmanualen har som formål å ivareta din visuelle identitet og profil. Designeren av profilen sitter med visjonen og idéene for hvordan den skal fremstå utad. Det er her designmanualen kommer inn i bildet. Designeren får kommunisert hvordan de ulike elementene i den visuelle profilen skal brukes for å oppnå ønsket effekt. 

Uten en designmanual risikerer du at din visuelle identitet og profil mister sin fulle effekt. Designmanualen er brukermanualen for profilen slik at flere kan ta den i bruk på riktig måte.

Profilmanual animasjon

Hvorfor er designmanual så viktig og lønnsom?

Forskning viser at design er en nøkkelfaktor for innovasjon og kan øke bedriftens lønnsomhet betydelig. Selv om dette er bevist gang på gang er det fortsatt utrolig mange bedrifter som ikke investerer i designkompetanse. Her er noen få eksempler på undersøkelser som er gjort:

  • Bedrifters børsutvikling, som har brukt strategisk design, har overgått FTSE-indeksen med 200% over en 10-årsperiode.

  • Danske bedrifter som bruker design strategisk har målt en resultatfremgang på brutto 250% i forhold til bedrifter som ikke utnytter strategisk design.

  • I Nederland viser forskning at selskaper som bruker designkompetanse har i gjennomsnitt 20% økt fortjeneste i forhold til bedrifter som ikke bruker designkompetanse.

  • I England viser forskning (British Design Council) 44% økt konkurranseevne.

Det er ingen tvil om at design er noe av det mest lønnsomme en bedrift kan investere i. Dette viser ulike undersøkelser gang på gang. Forskning viser at effekten og lønnsomheten er størst i bedriftene som benytter designkompetanse gjennom hele innovasjonsprosessen.

Designmanual er en essensiell og lønnsom del av enhver visuell profil. Det er ikke lengre nok med bare logo, font og farger. Elementene trenger å bli satt i system og systemet trenger å bli kommunisert gjennom designmanualen. På denne måten får du en brukervennlig visuell profil som både designere og bedriften kan bruke.

Hva koster en designmanual?

Prisen kan variere alt fra 20 000 kr hvis man bare skal utforme selve manualen og sette inn elementer dere allerede har til flere hundretusen, alt ettersom hvor omfattende den er. Den kan være kortfattet med svært få instrukser eller mer omfattende med flere definerte retningslinjer.

Det beste er selvfølgelig en større designmanual som viser hvordan profilen skal brukes på ulike formater og plattformer. Med flere konkrete retningslinjer vil det være enkelt å følge profilen.

Hva er din situasjon?

Pris varierer også alt ettersom hva din situasjon er. Ønsker du å begynne fra "scratch" eller er du ute etter en oppdatering eller utvidelse av profilen?

"Jeg har allerede logo, men mangler designmanual. Hva bør jeg gjøre?"

Kontakt din designer og bestill en designmanual eller vurder fornyelse av din visuelle profil ved hjelp av et designbyrå.

"Jeg har allerede logo, men ønsker å fornye min visuelle profil med designmanual. Hva bør jeg gjøre?"

Selv om du har kjøpt logo er det opphaveren som eier designet. Det betyr at man ikke kan endre på logoen uten videre. Det beste er å designe ny logo og visuell profil for å unngå at designmanualen din ser ut som et lappeteppe og for å ta hensyn til åndsverkloven

"Jeg har ingen logo og ønsker visuell profil med designmanual. Hva bør jeg gjøre?"

Det beste er å kontakte en profesjonell designer eller et designbyrå som utfører slike oppdrag. Det skjer altfor ofte at bedrifter bruker kjenninger som er hobbydesignere til å designe logo og annet grafisk. Dette er ikke å anbefale hvis du ønsker å fremstå som profesjonell i markedet.

Eksempel på designmanual — Hva bør den inneholde?

En designmanual bør inneholde alle byggeklossene som legger fundamentet for hvordan du fremstår utad.

Logo

Hvordan logoen brukes er minst like viktig som selve logodesignet. Vi ser stadig vekk hvor ille det kan gå når man ikke har en designmanual. Logoen blir dratt i alle mulige kanter og tillagt spesialeffekter som skulle ha vært bøtlagte. 

Font og typografi

En visuell profil har ofte et par fonter som skal brukes til ulike områder. Designmanualen bør informere om hvilken font som skal brukes hvor, hvordan fonten kan lastes ned og hvilke erstatningsfonter som skal brukes dersom hovedfont ikke er tilgjengelig.

Farger

Farger setter temperaturen og stemningen for hvordan du fremstår utad. Designmanualen bør informere om hovedfarger, sekundærfarger og hvilke farger som kan kombineres.

Layout og struktur

Alle flater har en layout hvor ulike elementer plasseres. Dersom man har et system for dette vil den visuelle profilen virke mer konsekvent. 

Bildebruk

Bilder er et viktig element i designmanualen. Skal bildene være naturlige eller studiobilder? Hvilken følelse skal bildene vekke? Hva slags etterbehandling skal bildene ha?

Språk og kommunikasjon

Språk og kommunikasjon er et undervurdert element av designmanualen. Hvordan får du kontakt med leseren? Hvilken tone har språket ditt i alt fra e-postkommunikasjon til innholdet på nettsiden? Hvilken grad av formalitet passer til bedriftens identitet?

Oppsummering

Den største verdien ligger i din visuelle identitet og profil og hvordan den er satt i system for å oppnå full effekt. Designmanualen tar vare på disse verdiene og kan sendes direkte til et designbyrå ved bestilling av materiell.

Uten designmanual risikerer du at designbyrået har altfor lite å gå på for å lage noe som er i henhold til profilen. Du kan få levert god kvalitet, men hvis det ikke er i tråd med profilen, vil din visuelle identiteten falme.

Gjenkjennbarhet er spesielt viktig for å bygge tillit blant dine kunder eller brukere.