Apputvikling: Ide til app? Hvordan tjene penger?

Ide til app? Her en noen kvalifiserte tips til hva du bør gjøre for å lykkes og hva det kan koste deg.

Få tilbud nå
19.10.201614:51 Tommy Børli

Hvordan tjene penger på APP?

Som leverandør og kunde er vi alltid ute etter effekt.

Det er dette som skaper tillit mellom oss.

Effekt er derfor en naturlig og førende del av enhver mobil satsning.

De vanligste måter å tjene penger på er:

 • Reklame
 • Selge app ide
 • Gebyr for nedlasting

For å lykkes er det mange faktorer som spiller inn og hver av disse kan hjelpe deg eller forhindre deg i å lykkes.

Det er uansett en ting som skiller seg vesentlig ut:

At ideen er god

Hvordan lage en app: det viktige forarbeidet

Først og fremst bør du investere i tid til å avdekke grunnlaget for satsningen og hvilken type applikasjon som passer til formålet.

Et godt forarbeid vil kunne gi store økonomiske besparelser.

Med en god kartlegging av ulike faktorer som legger føringer for valget, kan man se nærmere på løsninger.

Vi skiller hovedsakelig mellom 2 valg, en web app som ser ut og oppleves som en app eller en native app som bare kan lastes ned til Apple enheter, Windows enheter og Android enheter.

Her er noen grunnleggende faktorer som kan påvirke valget:

 • Hovedmålet med satsningen
 • Budsjett
 • Målgruppe
 • Funksjoner

Web app/native app med WIPS web publiseringsløsning

Vårt eget publiseringssystem WIPS web har innebygget støtte for å fremstå som både web app eller native app.

Siden vi har automatisert dette er kostnadene vesentlig mindre og løsningen tar alltid utgangspunkt i nettsiden din.

Hva er best?

Det er dine behov som i stor grad avgjør hvilket valg som er best for deg. Både web app og native app har svakheter og styrker som må veies opp mot dette.

Seria leverer alltid en grunnleggende løsning i form av en web app. De behov dette ikke tilfredsstiller kan deretter løses ved å lansere en native app. Web app har alltid en viktig misjon uansett om man velger å gå videre til en native app eller ikke.

Fakta om web app:

 • Ofte enklere å utvikle enn native app
 • Feilrettinger oppdateres øyeblikkelig
 • Tilgjengelig på alle enheter
 • Kan enkelt integreres med annen teknologi
 • Lettere å finne frem til enn native apps
 • Kan enkelt deles via link, delinger på facebook mv
 • Lettere å guide brukere inn til nettstedet via andre kanaler og nettsteder
 • Større rekkevidde
 • Krever generelt mindre ressurser og er generelt billigere
 • Kan gi dårligere brukeropplevelse enn native app
 • Tregere grafikk når du trenger det (Som i for eksempel spill)
 • Gir ikke tilgang til brukerens adressebok og en del andre funksjoner

Fakta om native app:

 • Har en god økonomisk modell innebygd
 • Krever nedlasting og installering
 • Må laste ned oppdateringer og endringer i etterkant
 • Kan slettes fra brukerens enhet
 • Er generelt bedre på spill og interaktivitet
 • Bedre kontroll over brukeren som gir bedre datagrunnlag for beregninger, rapporter mv
 • Kan ofte benyttes uten tilgang til internett
 • Gir bedre tilgang til brukerens datakraft
 • Kan gi bedre brukeropplevelse
 • Raskere grafikk når du trenger det (Som i for eksempel spill)
 • Gir tilgang til brukerens adressebok og andre funksjoner.
 • Du kan pushe meldinger direkte i appen til brukerens enhet

Hva er web app eller native app?

Web app

Web app, responsive nettsider, mobiltilpasset nettside, mobilnettside, mobil nettløsning, mobilside, HTML5 nettside er noen benevnelser på det vi kaller web app.

Definisjonen er at en web-applikasjon (Web app) er et program som er lagret på en ekstern server og levert via internett gjennom en nettleser.

Native app

Native app, app, iphone app, android app, windows phone app er noen benevnelser på det vi kaller native app.

Definisjonen er at native app er et program som er utviklet for bruk på en bestemt plattform eller enhet.

Våre erfaringer
Vår erfaring er at storparten av dagens behov kan løses i en web app. Her benytter vi vår egenutviklede løsning WIPS web som program for å lage slike app. For spesielle behov kan en native app være den optimale løsningen, spesielt der du vil ha en nærmere tilknytning til brukeren.

Du kan også lese om app på Wikipedia: Link til artikkel om app på Wikipedia

Du lurer sikkert på pris: Hva koster det å lage en app?

Svaret er at det kan koste deg alt fra tusenlapper til millioner. Be gjerne om mange tilbud fra ulike aktører slik at du kan sammenlikne, men husk at KRAVSPESIFIKASJONEN din er helt avgjørende.

Det er også viktig å ha en tydelig modell for drift, support, vedlikehold og oppdatering. Få en fastpris på dette før man setter i gang. Spesielt er dette viktig for native apps.

Ikke glem at du kan finne finansiering slik at du reduserer risikoen med din satsning. Kanskje kan vi være interesserte? Det skader ikke å spørre.

Innovasjon Norge er et annet godt utgangspunkt. Du kan lese deres artikkel om apputvikling ved å besøke:

Link til finansiering av apputvikling og ideer hos Innovasjon Norge

Hjelp til å lage app?

Ønsker du et tilbud, en samtale rundt dine behov eller har spørsmål kontakt oss nå på telefon 21 69 00 00 eller post@seria.no.

Kontakt oss