Annonsering

Ring 21 69 00 00

Annonseproduksjon for alle markedskanaler som avis, sosiale medier og nettsider.

11.09.201909:58 Tommy Børli

Noe av det mest verdifulle vi gjør

Å lage annonser til våre kunder er noe av det mest verdifulle vi gjør. Å skape resultater er meningsfylt og svært viktig.

Å skape oppmerksomhet og effekt

En ting er at man må skape oppmerksomhet en annen ting er å skape effekt. Vi ønsker alltid å forsikre oss om begge deler.

Kunnskapsinnhenting og planlegging

Er det noe vi ikke mangler så er det tilgang til kunnskap. Planlegging og timing kombinert med kunnskap øker sjansen for suksess.