L

Ønsker du å
motta nyhetsbrev fra oss?


Registrer din e-postadresse og klikk send, eller kontakt oss på post@seria.no eller telefon 21 69 00 00 

Meld deg på vårt nyhetsbrev:

w

Digital markedsføring

Kampen om kundenes oppmerksomhet pågår for fullt. Vi forklarer hvordan du kommer igang.

09.11.201513:58 Tommy Børli

Tid og ressurser

For at du skal ta din del av oppmerksomheten er du nødt til å avse tid og ressurser. Man er nødt til å skape trafikk, og det tar tid og medfører kostnader. Hardt og smart arbeid kreves!

Styrken i digital markedsføring er kontroll

Heldigvis, og det er styrken med digital markedsføring, kan man måle og analysere det aller meste på nett. Man har derfor stor kontroll på hva man putter inn i markedsføringen og hva man får som resultat, bare man vet hva man gjør. Digital markedsføring gir de beste muligheter for å benytte konkrete opplysninger for å dokumentere effekt og ingen annen kanal kan konkurrere på dette.

Vi jobber selv etter en svært enkel modell der vi tråkker opp veien skritt for skritt. Fordelen med det er at vi har full kontroll og begrenser unødvendig sløsing. Det samme gjør vi for våre kunder.

Riktige kanaler

Når forutsetningene ovenfor er på plass kan vi sette i gang arbeidet med din digitale markedsføring. Her må vi finne riktig kanal (Facebook, adwords etc), finne riktig målgruppe, utvikle riktig budskap og få på plass et solid fundament for måling og kontroll underveis.

Vi liker å holde våre kunder i hånden og føre dem på riktig spor, det skaper tillit og økt lønnsomhet.

Å skape trafikk

Innen digital markedsføring benyttes begrepet trafikk om volumet av brukere som besøker eksempelvis en hjemmeside, Facebook-side eller YouTube-kanal.

I overført betydning kan man se på det som antall mennesker som i løpet av en periode besøker en butikk i et handlesenter eller en stand på en messe. Sagt på en annen måte; potensielle kunder!

Økt trafikk er en forutsetning for å se resultater på forhåndsdefinerte mål, men samtidig er ikke et høyt trafikkvolum alene en garanti for suksess. Hvordan trafikken genereres avgjør nemlig dens kvaliteten, som igjen påvirker potensialet for salg.

Din forretningsmodell og ditt produkt vil som oftest avgjøre hvilken kombinasjon av søkemotorer, sosiale medier og annen målrettet nettannonsering som vil gi best resultat.

Selv når man har gjort en grundig jobb for å sikre kvaliteten på trafikken man har generert, er det slett ikke uvanlig at resultatene likevel uteblir. Vi hjelper deg å finne ut hvorfor.

Som oftest skyldes dette nemlig svikt i det vi på fagspråket kaller "konverteringsfrekvens", det vil si prosentandelen som velger å gjennomføre målene man har satt opp.

Noen faktorer kan være:

  • Dårlig eller ufullstendig informasjon
  • For komplekse kjøpsprosesser
  • Utydelig navigasjon
  • Manglende responsmuligheter

Ved hjelp av vår erfaring, sammen med verktøy for eksperimentering og testing, finner vi i fellesskap den beste måten å presentere sider og innhold på for å få flere brukere til å utføre ønsket handling.

Mindre synsing

Grunnmuren i digital markedsføring er muligheten til å måle og dokumentere effekt. Ikke bare gir dagens måle- og analyseverktøy deg svaret på hvilken annonsering som er mest effektiv og lønnsom, men også hvilke endringer du kan gjøre med ditt nettsted, mobilapplikasjon eller Facebook-side for å tiltrekke deg flere kunder.

Synsingens tid er kanskje ikke helt over, men vi er heldigvis et steg nærmere!

google map