Finansiering

Seria har lang erfaring med å legge til rette for at prosjekter og forretningsideer skal bli realisert.

14.08.201910:52 Tommy Børli

Drift og vedlikehold per år

De aller fleste av våre kunder betaler en gang per år for drift og vedlikehold.

Drift og vedlikehold per mnd

Noen kunder foretrekker å betale hver måned.

Delbetaling

Ønsker man å delbetale så er det også mulig.

Engangsbetaling

For en del offentlige og private organisasjoner så kan det være en fordel å unngå driftsutgifter. Vi beregner da en samlet pris for etablering og drift.

Privatpersoner

For private personer krever vi forskuddsbetaling.

Skattefunn

Skattefunn kan bidra til å finansiere prosjekter. Vi har lang erfaring med Skattefunn og kan rådgi deg med å søke finansiering.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan bidra til å finansiere prosjekter og oppstart av bedrifter. Vi har lang erfaring med Innovasjon Norge og kan rådgi deg med å søke slik finansiering.

Annen finansiering

Vi kan også bistå med rådgivning mot å skaffe ekstern finansiering og i noen tilfeller kan Seria gå inn å finansiere.