L

Ønsker du å
motta nyhetsbrev fra oss?


Registrer din e-postadresse og klikk send, eller kontakt oss på post@seria.no eller telefon 21 69 00 00 

Meld deg på vårt nyhetsbrev:

w

Universell utforming web

Kravene til universell utforming av nettsider (UU) er noe som vil hjelpe oss alle. Vi anbefaler at du setter deg inn i og tilnærmer deg kravene.

02.03.201613:04 Tommy Børli

Hva er universell utforming?

Universel utforming lovdata kan du lese om ved å klikke på link til Universell utforming Lovdata. Universell utforming gjelder på mange områder i samfunnet slik som tek10 standarden. Man finner også Universell utforming veileder(e) for ulike områder og eksempler. Som leverandør av nettsider er Universell Utforming Krav for Web noe vi må forholde oss til.

Les mer om Universell utforming på Wikipedia

De syv hovedprinsippene i Universell utforming er:

 1. Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
 2. Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
 3. Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
 4. Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
 5. Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
 6. Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Universell utforming farger

Bruk av farger er viktigst for mennesker med kognitive funksjonsnedsettinger, fargeblinde og svaksynte. Dyslektikere er også viktig. Unngå feks:

 • Oransje mot rosa
 • Lilla og blå
 • Grønn og oransje
 • Sort mot grå

Videre vil ulike farger ha forskjellige meninger for ulike mennesker. En kineser vil feks tolke rød farge annerledes enn en nordmann.

Mer arbeid enn du tror

Ikke bare teknisk er det viktig å tenke universelt, men også med hensyn til design og arbeidsmetodikk. Det hjelper lite med UU hvis brukeren for eksempel opplever at knappene er for små på en mobilskjerm.. Da bryter ting sammen på tross av at man teknisk sett har fulgt kravene. Det kan også bryte sammen hvis man ikke husker på å følge reglene i sitt daglige arbeid.

Kontrast, tydelige lenker, skriftstørrelser, skrifttyper, størrelse på knapper med mer spiller en stor rolle i å tilfredsstille kravene til UU i praksis. Og at man utnytter og tar i bruk verktøy riktig. Publiserer du eksempelvis et bilde uten noen form for tilleggsinformasjon (beskrivelse) så hjelper det lite med en publiseringsløsning som tilfredsstiller kravene.

Lang erfaring med UU

Vi har jobbet med denne type krav siden 2003. I vårt arbeid med Universell Utforming NDLA -Nasjonal Digital Læringsarena (www.ndla.no) og andre anbudsoppdrag har slike krav vært en del av hverdagen. Lurer du på noe eller har spørsmål kontakt oss når som helst!

Universell utforming
Logo Universell Utforming - UU