L

Ønsker du å
motta nyhetsbrev fra oss?


Registrer din e-postadresse og klikk send, eller kontakt oss på post@seria.no eller telefon 21 69 00 00 

w

Hva er en logo? Designe logo til firma

En logo er et grafisk objekt bygget opp av tekst, symbol og farger. Vi kan på mange måter si at en logo er bedriftens signatur og identitetsbærer. Den skal kommunisere hvem du er.

Få tilbud
18.10.201713:09 Laila Lovise Johansen

Hva er en logo? bedriftens DNA

I følge Wikipedia er ”en logo er en grafisk figur som kjennetegner en fysisk eller juridisk person så som en bedrift/organisasjon, eller en vare/tjeneste”.

Et virkelig godt logodesign til ditt firma klarer å skape blikkfang, gir assosiasjoner til hvilken bransje du hører til, hvem du er og hvilke verdier firmaet eller organisasjonen din har.

Noen firma har logoer som kun er bygget opp av typografi, mens andre har en kombinasjon av navnetrekk og et grafisk symbol.

Har man et lett gjenkjennbart logosymbol finnes det flere eksempler på merkevarer som kun bruker dette som identitetsbærer.

Nikes ”Swoosh” er et veldig bra eksempel firma logo. Den ble designet i 1971 av designstudent Carolyn Davidson og er et perfekt eksempel på en ikonisk logo som aldri har gått av moten.

Firma logo: hva er dens oppgave?

Den viktigste oppgaven en logo har er å gi firmaet eller organisasjonen din en helt unik identitet som skiller seg ut fra konkurrenter i markedet.

Som en grunntanke i logoutvikling er det alltid viktig å kartlegge hvordan konkurrentene identifiserer seg og hvordan en ny firma logo kan skille seg ut ifra disse uten å miste din bransjetilknytning.

Du ønsker jo helst å være unik, men en god tommelfingerregel er å ikke bli så unik at ingen skjønner hvem du er.

Logo firma: hvilke elementer kan en logo bestå av

En logo kan bestå av en eller flere visuelle elementer sammen. Det er ingen fasitsvar på hvordan den skal være, men ofte sees en kombinasjon av én eller flere av disse:

 1. Typografi
 2. Bilde/symbol
 3. Farge
 4. Form
Typografi

De fleste logoer har et typografisk navnetrekk. Noen har hele navnet med, noen har inkludert slogan eller undertekst og andre har en logo basert på bokstaver i monogram-stil.

Det er mange måter å bygge opp den typografiske delen av en firma logo på.

Les gjerne mer om typografi her: Link til artikkel om typografi design

Bilde eller symbol

For å fremme en verdi, bransje eller produkt har mange logoer et symbol knyttet opp til seg.

Det kan være et rent abstrakt element eller en mer beskrivende illustrasjon.

Andre har små visuelle virkemidler som prikker, linjer, stjerner eller kanskje en av bokstavene i den typografiske delen av logoen er formet som en liten illustrasjon.

Farger

Farger har sitt eget språk og fremmer ulike følelser hos oss.

For en logo kan det være essensielt hvilken farge den bærer for å øke tilhørigheten til eller forsterke budskapet sitt.

Det er mange måter å bruker farger på når man skal designe.

Noen logoer består av èn farge, noe av flere.

Noen firma logoer spiller på varm/kald kontrast, noen på komplimentærkontrast og noen henter farger som fremmer verdiene på bakgrunn av fargespråket.

Det hører for eksempel med til sjeldenhetene at en bedrift som fremmer organiske produkter bruker rødt i sin logo, eller en rørlegger som bruker rosa.

Form

Dersom man skal designe en logo som skal ha et spesielt bruksformål kan det være hensiktsmessig at denne er i en spesifikk grafisk form.

For eksempel kan det være fordelaktig dersom en logo skal brukes som emblem på klær, at denne har en form som passer til akkurat det.

I noen tilfeller kan det være lurt å ha flere utgaver. Eksempelvis én utgave som benyttes på trykksaker som brevark, visittkort og en annen som brukes på klær, labels osv.

Et eksempel på en slik logo er for eksempel Mørkved Sportsklubb (se bilde).

Logo: statisk eller dynamisk logo

Det er flere ting man burde tenke igjennom når man designer en logo.

Hvordan skal den fremstå på de ulike flatene?

Skal den fremstå likt på alle flater eller skal den kunne brytes opp?

For eksempel at du kun bruker logosymbolet alene på enkelte flater mens på andre definerte flater skal den fremstå i sin helhet.

Logo: designe logo

Det er flere ting som kan være med på å definere hva en god logo kan være og hva man bør ta med dersom man skal designe en.

Vi lister opp noen eksempler her:

 • Tydelig formspråk
 • Lett å kjenne igjen
 • Bransjeorientert
 • Riktig bruk av typografi, farge og form
 • Lett å huske
 • Smarte løsninger
 • Profesjonelt utformet
 • Enkel å integrere på forskjellige flater
 • Lesbar
 • Vektorbasert

En godt gjennomført logojobb bør også inneholde versjoner for høyde og breddeformat, samt at vi har tatt i betraktning at den skal kunne brukes i små og store versjoner samt i farge og sort/hvit format.

Egne versjoner for digitale flater som din nettside, facebookside og så videre er en selvfølge.

Dette er viktig når vi skal designe for deg.

Design logo til firma - en del av din merkevare

En logo alene utgjør ikke din merkevare, men er én av mange elementer som til sammen utgjør denne. Logoen er dog en hjørnestein i denne sammenhengen og ofte bygges den visuelle delen av din merkevarestrategi ut ifra logoen.

Sjekk YouTube-filmen på høyre side om hva en god logo virkelig er.

Profesjonell logo til firma? Be om pris idag!

Ny logo eller oppfriskning av eksisterende logo.

Nikes ikoniske Swoosh
Hva er en logo Nike er et godt eksempel
Mørkved Sportsklubb
Mørkved Sportsklubb badge logo
Designe logo for Mørkved Sportsklubb
Mørkved Sportsklubb generell logo
Designe logo som kan brukes på flere flater